Voorjaarsexpositie Galerie Koopmans
in samenwerking met
Meubelmakerij Wester 2012

13 mei t/m 24 juni 2012

''DE HAN FAN DE MAKKER, IT EACH FOAR DETAIL''

Duorsem is alles wat de tiid oerlibbet en net troch de tiid ynhelle wurdt. It is tiidleas.

Duurzaam is alles wat de tijd doorstaat en niet door de tijd wordt ingehaald. Het is tijdloos.

Galerie Koopmans toont in samenwerking met Meubelmakerij Wester een wooncollectie uit eigen streek met frisse en bijzondere interieuren buitenproducten.

Meubelontwerp en toegepaste kunst waarin de hand van de maker naar voren komt. Unieke en tijdloze ontwerpen die eenmalig of in kleine oplages geproduceerd worden.
We hebben een keus gemaakt uit ontwerpers en ambachtslieden uit Noord-Nederland, die in hun eigen werkplaats met liefde en oog voor detail hun producten vormgeven.

Herkenbaar en oorspronkelijk vanuit een eigen visie en benadering.

 

Er is werk te zien van

Opening: zondag 13 mei
Tijd: 16.00 uur
Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur

De opening zal verricht worden door Houkje Rijpstra, wethouder van de gemeente Tytsjerksteradiel, portefeuillehouder van o.a. cultuur en duurzaamheid.

Graach oant sjen,
Hindrik en Anje Wester-Koopmans

Galerie Koopmans - De Stripe 14 - 9264 TW Earnewâld (Eernewoude)
Telefoon: 0511 539235
Mobiel: 06 5372 7793 (Anje)
Mobiel: 06 2082 6221 (Hindrik)

 

De simmerútstalling start op 1 juli

Met werk van de volgende kunstenaars:

  • Gosse Koopmans
  • Klaas Koopmans
  • Jeanne Johns
  • Hans Jouta
  • Albert Jan Rouwkema
  • Loes Verbrugge.