Winterexpositie Galerie Koopmans

16 december 2012 t/m 23 februari 2013

Winterútstalling ''Romantiek''

Romantiek

Qui dit romantisme dit art moderne - c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l'infini, exprimées par tous les moyens que contiennent les arts.
Wie het over romantiek heeft, heeft het over moderne kunst - dat wil zeggen: over intimiteit, spiritualiteit, kleur en het streven naar het oneindige, uitgedrukt met alle mogelijke middelen die de kunst ter beschikking staan.
Charles Baudelaire

De kunstenaars die aan deze tentoonstelling deelnemen drukken op eigen wijze uit wat romantiek voor hen betekent.

Van harte nodigen wij u uit voor de opening van de winterexpositie op zondag 16 december, 's middags om 16.oo uur.

Met werken van:

De opening zal in het bijzijn van de kunstenaars worden verricht door Bert Looper, directeur van Tresoar.

De tentoonstelling duurt tot 23 februari 2013. U bent van harte welkom. Gedurende de expositie zal er meerdere malen
van werk gewisseld worden.

Openingstijden:
donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur, ook op Tweede Kerstdag en verder op afspraak.

Graach oant sjen,
Hindrik en Anje Wester-Koopmans

Galerie Koopmans - De Stripe 14 - 9264 TW Earnewâld (Eernewoude)
Telefoon: 0511 539235
Mobiel: 06 5372 7793 (Anje)
Mobiel: 06 2082 6221 (Hindrik)